Nauka i rozwój Geografia

Klasyfikacja przemysłu

Według Europejskiej Klasyfikacji Działalności przemysł jest działalnością gospodarczą, która polega na wydobywaniu surowców, produkowaniu wyrobów oraz świadczeniu usług w zakresie zaopatrywania w energię, wodę i gaz.


Gałęzią przemysłu nazywamy grupę zakładów, które przerabiają ten sam rodzaj surowca, mających podobną technologię lub podobne przeznaczenie wyrobów gotowych, np. przemysł elektromaszynowy, chemiczny, metalurgiczny, mineralny, drzewno-papierniczy, spożywczy, lekki, paliwowo-energetyczny.


Branża przemysłu to wydzielona z gałęzi grupa zakładów, która przerabia ten sam rodzaj surowca, mająca podobną technologię produkcji lub podobne przeznaczenie wyrobów gotowych, np. przemysł tartaczny, meblowy, płyt i sklejek, celulozowy.


Przemysł możemy klasyfikować ze względu na:
• masę przetworzonego surowca i gotowych wyrobów:
- przemysł ciężki – przetwarza duże masy surowca – hutnictwo, cementowy,
- przemysł lekki – niewielki ciężar surowców i wyrobów,

• technologię produkcji:
- przemysł tradycyjny – niski stopień przetworzenia surowców – hutnictwo, chemia nieorganiczna,
- przemysł zaawansowanych technologii – elektroniczny, farmaceutyczny i chemii organicznej,

• przeznaczenie produkcji:
- przemysł środków produkcji – produkuje wyroby dla innych gałęzi przemysłu, np. górnictwa, hutnictwa, przemysłu włókienniczego, spożywczego,
- przemysł środków konsumpcji – produkuje wyroby bezpośredniej konsumpcji i użytkowe, np. odzieżowy, spożywczy, poligraficzny, elektroniki użytkowej,

• wytwarzany produkt:
- przemysł wydobywczy – eksploatacja kopalin i ich wstępna obróbka, np. górnictwo i wzbogacanie węgla lub rud metali,
- przemysł przetwórczy – przetwarzanie surowców i półfabrykatów dostarczonych przez rolnictwo lub inne gałęzie przemysłu,

• wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności na:
- sekcję C – górnictwo i kopalnictwo,
- sekcję D – działalność produkcyjna,
- sekcję E - dostarczanie energii, wody i gazu.