Nauka i rozwój Geografia

Zróżnicowanie językowe

Język jest podstawą istnienia narodu lub grupy etnicznej jako trwałej wspólnoty ludzi, która zamieszkuje określone terytorium i jest połączona wspólną historią i kulturą. Na świecie istnieje ok. 3000 języków. Między językami świata zachodzą różne związki, mimo ich wielkiej różnorodności. Biorąc pod uwagę pochodzenie, języki dzielimy na rodziny, czyli zespoły języków pochodzące od wspólnego prajęzyka.Najliczniejsza rodzina językowa to rodzina języków indoeuropejskich (2,5 mld mówiących), następnie rodzina chińsko-tybetańska, chamito-semicka, indonezyjsko-oceaniczna oraz drawidyjska.

Najczęściej używane języki urzędowe świata to: chiński (1,2 mld mówiących), angielski (400 mln mówiących), hindi (433 mln mówiących), hiszpański (365 mln mówiących), portugalski (177 mln mówiących), arabski (160 mln mówiących) i rosyjski (150 mln mówiących).

Języki możemy również podzielić na:

- oficjalne ONZ, do których zaliczamy: angielski, chiński, francuski, hiszpański, rosyjski, arabski,

- martwe – łacina, sanskryt,

- sztuczne – esperanto,

- kongresowe – angielski.