W wolnym czasie Religia

Jak odmawiać różaniec

Każdy z nas za dziecka był uczony jak odmawiać różaniec. Ponieważ jednak później nie zawsze ta wiedza jest wykorzystywana na co dzień, każdemu z nas zdarza się zapomnieć niektóre szczegóły.

Poniższy poradnik jest napisany zarówno dla osób, które dopiero planują nauczyć się różańca jak i osób, które potrzebują małego przypomnienia. Na końcu poradnika znajdziesz również dokładny tekst modlitw, które składają się na różaniec.

r_900

Modlitwy wstępne

 1. W pierwszym kroku należy uczynić znak Krzyża Świętego i na krzyżyku różańcowym odmawiamy Wierzę w Boga
 2. Następnie przechodzimy do pierwszego paciorka, na którym odmawiamy modlitwę Ojcze nasz
 3. Przy kolejnych trzech paciorkach odmawiamy Zdrowaś Maryjo

Modlitwy wstępne mają to do siebie, że ich celem jest uproszenie cnót wiary, miłości, a także nadziei. Modlitwy te odmawiamy wyłącznie przed częścią pierwszą różańca.

Kolejne części różańca (dziesiątki różańca)

Po wykonaniu wcześniejszych kroków przechodzimy do tzw. „dziesiątek różańca”. Każda część i tajemnica różańca musi być zapowiedziana jako temat do rozważania. Modlitwy do odmówienia przy każdej dziesiątce to:

 1. Ojcze nasz
 2. 10 Zdrowaś Maryjo
 3. Chwała Ojcu

 Pamiętaj, by po każdym Chwała Ojcu odmówić również fatimską modlitwę, której tekst jest następujący: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”

Koniec różańca to odmówienie Pod Twoją Obronę.


Opis modlitw różańcowych.

By poradnik był w pełni kompletny, poniżej znajdziesz dokładny każdej z modlitw, które są odmawiane w różańcu.

Wierzę w Boga
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego.
Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

Ojcze Nasz
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen

Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Pod Twoją obronę
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

Opis części różańcowych

 1. Tajemnice radosne
  1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
  3. Narodzenie Pana Jezusa
  4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
 2. Tajemnice światła
  1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
  3. Narodzenie Pana Jezusa
  4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
 3. Tajemnice bolesne
  1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
  3. Narodzenie Pana Jezusa
  4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
 4. Tajemnice chwalebne
  1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  3. Zesłanie Ducha Świętego
  4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi PannyUkoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi