Technologie i sprzęt Komputery

kB a kb, czyli ile to kilobit, kilobajt, kibibit, kibibajt

Bit jest najmniejszą niepodzielną jednostką logiczną wyrażaną jako 0 lub 1 w układzie dwójkowym.

Bajt to 8 bitów i oznacza najmniejszą adresowaną jednostkę pamięci.

kB a kb

Kilobajt i kilobit (w skrócie kB i kb) są to jednostki używane głównie przez dostawców internetu do określenia szybkości transferu danych(kB/s, kb/s)

Kilo jest przedrostkiem oznaczającym mnożnik 1000 w układzie SI.

Tak ,więc jeżeli dostawca internetu oferuję szybkość transmisji danych na poziomie 200 kb/s to oznacza to nic innego jak 25 kB/s czyli odpowiednio 200000 b/s oraz 25000 B/s.

KB a Kb, różnica między kibibajtem a kibibitem

W przypadku gdy symbol K napisany jest z dużej litry oznacza on przedrostek Kibi (przedrostek binarny) czyli mnożnik 1024

Kibibit oraz kibibajt używane są najczęściej do określenia rozmiaru pliku lub pojemności dysku twardego lub pamięci.

Tak więc jeżeli pojemność dysku podana przez producenta to np. 200Kb (kibibitów) to możemy wyrazić tą wartość jako 25KB (kibibajtów) czyli odpowiednio 204800 bitów oraz 25600 bajtów.

Powyższe informacje tyczą się pisowni w języku polskim. W języku angielski wyżej opisane skróty używa się zamiennie.