Nauka i rozwój Fizyka

Waga, a masa czyli różnica między ciężarem, a masą ciała

Termin masa, waga, ciężar w mowie potocznej są używane zamiennie, lecz
jako określenia w fizyce mają zupełnie inne znaczenie.


Masa jest wartością skalarną wyrażaną w kg, która jest niezależną od wartości siły grawitacji
tzn. że masa ciała o wadze 5kg będzie taka sama na ziemi jak i na ksziężycu, gdyż jej wartość
wyliczana jest jako iloczyn gęstości do objętości m=(ro)*V.

Gęstość to wartość stała dla każdej substancji jednorodnej, którą otrzymamy z tablic fizycznych
lub znajac objętośc i mase możemy obliczyć przekształcając wzór na masę (ro)=m/v, jednostką gęstości jest kg/m3.

Ciężar za to jest wartością wektorową i w przeciwięstwie do masy jej wartość jest zależna od
siły grawitacji tzn. że ciało o tej samej masie może mieć inny ciężar w zależności od miejsca pomiaru.
Ciężar możemy wyliczyć z wzoru P=m*g ,gdzie m to masa ciała, a g to przyspieszenie ziemskie, którego średnia wartość wynosi 9,80665 m/s2.
(wartości przyspieszenia grawitacyjnego innych planet podawane są jako iloczyn g np.słońce 27,9g).


Wartości przyspieszenia grawitacyjnego podawane w tablicach fizycznych stosuję się do obliczeń przez uczniów i studentów.
Niektórzy dla ułatwienia przyjmują g=10, lecz nie są to precyzyjne wartości dla róznych położeń geograficznych oraz wysokości nad poziomem morza.
Wartość 9,80665 m/s2 jest siłą przyciągania ziemskiego dla szer. geogr. około 45,5st. oraz wysokości na poziomie morza.
[reklama]
Chcąc obliczyć wartość g dla różnych szer. geogr. i wysokości możemy posłużyć się wzorem:

Waga, a masa czyli różnica między ciężarem, a masą ciała

               

Wartość siły przyciągania grawitacyjnego jest uzależniona jeszcze od wielu innych czynników, tak więc chcąc otrzymać bardzo precyzyjny pomiar możemy skorzystać z samodzielnego wyznaczania tej wartości za pomocą:

-wahadła matematycznego
-wahadła rewersyjnego
-spadku swobodnego