Nauka i rozwój Fizyka

Jak powstaje burza?

Burza jest zjawiskiem atmosferycznym będącym połączeniem deszczu (czasem również gradu) czyli produktów kondensacji wodnej tworzących chmury oraz wyładowań atmosferycznych, którymi mogą być grzmoty, pioruny oraz błyskawice.

Poniżej są opisane etapy powstawania burzy:

 1. Ciepłe powietrze unosi się do góry, co jest spowodowane faktem, że cieplejsze powietrze jest lżejsze od zimnego znajdującego się w górnych warstwach atmosfery, które spada nawet do -60.
 2. Unoszące się ciepłe powietrze zaczyna się rozprężać czemu towarzyszy zawsze spadek temperatury, a wraz ze spadkiem temperatury rośnie jego waga.
 3. Stopniowo ochładzane powietrze z postaci pary wodnej zaczyna zmieniać się w krople wody. Temu zjawisku towarzyszy zwykle dużo ciepła, czyli energii.
 4. Pod wpływem wspomnianego wcześniej zjawiska, która nazywamy kondensacją przy powstającej burzy wilgotne powietrze wytraca wolniej temperaturę, przez co trzyma dłużej temperaturę, która wpływa na niską wagę.
 5. Ciepłe, wilgotne i nadal lekkie powietrze zmierza cały czas ku górze z dużymi prędkościami i wzbija się nawet na wysokość 16 km nad poziomem morza.
 6. Czemu jak jest burza zwykle wieje wiatr i jest chłodniejsze powietrze? Ponieważ, gdy ciepłe powietrze zmierza ku górze, zimniejsze zaczyna opadać. W momencie zetknięcia z ziemią chłodne powietrze rozprzestrzenia się na boki, co jest źródłem wiatru w trakcie burzy.
 7. Wracając do tego co się dzieje na górze – ciepłe powietrze, które dotrze na wysokość do 16 km zaczyna się ochładzać i przybierać postać wody lub lodu i dalej opadać.
 8. Dzięki temu, że ziemia ma ładunek ujemny, krople wody ładują się dodatnich przez indukcję.
 9. Opadające krople zbierają wyłącznie ładunki ujemne i osadzają się na dole chmury. Z tego powodu zepchnięte i odrzucone dodatnie ładunku zmierzają ku górnym warstwom chmur burzowych. W ten sposób stopniowo tworzy się podział ładunków.
 10. Ładunek ujemny na dole chmury staje się na tyle duży, że w końcu mały ładunek ujemny na ziemi zaczyna być traktowany przez nią jako ładunek dodatni.
 11. Pod wpływem ogromnych napięć powstają pioruny, którym towarzyszą błyski i grzmoty. Grzmoty to nic innego nic efekt gwałtownego rozprężenia się powietrza. Temu zjawisku zwykle towarzyszą opady deszczu.
 12. Stopniowo zaczyna przeważać prąd zstępujący i chmura burzowa zanika.