Technologie i sprzęt Komputery

gB a gb czyli ile to gigabajt, gigabit, gibibit, gibibajt

Bit jest najmniejszą niepodzielną jednostką logiczną wyrażaną jako 0 lub 1 w układzie dwójkowym.

Bajt to 8 bitów i oznacza najmniejszą adresowaną jednostkę pamięci.

gB a gb

gigabajt i gigaabit (w skrócie gB i gb) są to jednostki używane głównie przez dostawców internetu do określenia szybkości transferu danych(gB/s, gb/s)

Giga jest przedrostkiem oznaczającym mnożnik 1000000000 w układzie SI.

Tak ,więc jeżeli dostawca internetu oferuję szybkość transmisji danych na poziomie 200 gb/s to oznacza to nic innego jak 25 gB/s czyli odpowiednio 200000000000 b/s oraz 25000000000 B/s.

GB a Gb, różnica między gibibajtem a gibibitem

W przypadku gdy symbol G napisany jest z dużej litry oznacza on przedrostek Gibi (przedrostek binarny) czyli mnożnik 1073741824

Gibibit oraz gibibajt używane są najczęściej do określenia rozmiaru pliku lub pojemności dysku twardego lub pamięci.

Tak więc jeżeli pojemność dysku podana przez producenta to np. 200Gb (gibibitów) to możemy wyrazić tą wartość jako 25GB (gibibajtów) czyli odpowiednio 214748364800 bitów oraz 26843545600 bajtów.

Powyższe informacje tyczą się pisowni w języku polskim. W języku angielski wyżej opisane skróty używa się zamiennie.