Technologie i sprzęt Komputery

mB a mb, czyli ile to megabit, megabajt, mebibit, mebibajt

Bit jest najmniejszą niepodzielną jednostką logiczną wyrażaną jako 0 lub 1 w układzie dwójkowym.

Bajt to 8 bitów i oznacza najmniejszą adresowaną jednostkę pamięci.

mB a mb

megabajt i megabit (w skrócie mB i mb) są to jednostki używane głównie przez dostawców internetu do określenia szybkości transferu danych(mB/s, mb/s)

Mega jest przedrostkiem oznaczającym mnożnik 1000000 w układzie SI.

Tak ,więc jeżeli dostawca internetu oferuję szybkość transmisji danych na poziomie 200 mb/s to oznacza to nic innego jak 25 mB/s czyli odpowiednio 200000000 b/s oraz 25000000 B/s.

MB a Mb, różnica między mebibajtem a mebibitem

W przypadku gdy symbol M napisany jest z dużej litry oznacza on przedrostek Mebi (przedrostek binarny) czyli mnożnik 1043578

Mebibit oraz mebibajt używane są najczęściej do określenia rozmiaru pliku lub pojemności dysku twardego lub pamięci.

Tak więc jeżeli pojemność dysku podana przez producenta to np. 200Mb (mebibitów) to możemy wyrazić tą wartość jako 25MB (mebibajtów) czyli odpowiednio 209715200 bitów oraz 26089450 bajtów.

Powyższe informacje tyczą się pisowni w języku polskim. W języku angielski wyżej opisane skróty używa się zamiennie.