Nauka i rozwój Fizyka

Jak powstaje mgła?

Jak powstaje mgła?


Mgła, podobnie do rosy i szronu to wytwór nasyconego para wodną powietrza.

Gdy powietrze osiąga punkt rosy, zawarta w nim para wodna skrapla się, tworząc drobne kropelki. Są zbyt małe i lekkie by mogły spaść na ziemię, tak jak krople tworzące chmurę. Tak więc można powiedzieć że mgła to chmura powstająca na poziomie gruntu.
[reklama]
Mgła powstaje, gdy grunt i znajdujące się nad nim wilgotne powietrze ochładzają się podczas nocy, lub kiedy ciepłe i wilgotne powietrze przepływa nad chłodnym lądem lub oceanem. Powstaje również na styku zimnej i ciepłej masy powietrza lub przez ochładzanie się wilgotnego powietrza, wznoszącego się wzdłuż stoku.