Technologie i sprzęt Komputery

Jak zrobić zrzut ekranu / screena

Zrzut ekranu / screen krok po kroku

Jeżeli chcemy zrobić zrzut ekranu wystarczy że przyciśniemy na klawiaturze klawisz PRINT SCREEN (znajduje się w górnej części klawiatury nad klawiszami strzałek).
Następnie otwieramy program do edycji grafiki np. paint i wklejamy obraz za pomocą kombinacji klawiszy CTRL + V.

W przypadku kiedy chcemy zrobić zrzut jedynie aktywnego okna postępujemy analogicznie, lecz zamiast samego klawisza   PRINT SCREEN wciskamy kombinacje ALT + PRIN SCREEN