Nauka i rozwój Fizyka

Prędkość, a szybkość czyli rozróżnienie pojęciowe terminu prędkości oraz szybkości

W języku potocznym słowa prędkość i szybkość są stosowane zamiennie. Słowniki języka polskiego również nie wskazują na różnicę między tymi wyrażeniami, lecz jako terminy fizyczne mają one osobne znaczenie.
Szybkość to termin częściej określający tempo zmian wielkości skalarnych, a prędkość częściej używany jest do opisu ruchu przy użyciu wektorów.

Uczniowie oraz studenci wykonując pracę lub zadania związanie z opisem ruchu zazwyczaj
wnioskują z kontekstu danego zagadnienia co oznaczja terminy szybkość oraz prękość, lecz gdy mamy
wątpliwości warto skorzystać z poniższych wskazówek.

Tak więc słowo szybkość ma zastosowanie do opisu wielkości skalarnych np.:
szybkość parowania, szybkość zamarzania, szybkość suszenia, szybkość fermentacji

Słowo prędkość za to znajdzie zastosowanie do opisu wielkości wektorowej lub jakiejś jej składowej np.:
prędkość radialna, prędkość wznoszenia, prędkość opadania, prędkość obrotowa, prędkość kątowa
[reklama]
Wzory:

Prędkość (postać wektorowa)  wzor
Szybkość (postać skalarna) V=dS/dt

Jenostki prędkości:

Podstawową jednostką prędkości w układzie SI jest m/s lecz zastosowanie mają
również inne jednostki takie jak km/h czy cm/s

Do opisu ruchu w transporcie morskim używa się jednostki "węzeł"
1 Węzeł (kn) jest to mila morska/ godzine (mila morska ma 1852m)

Do opisu prękości samolotów które osiągaja prędkość ponaddźwiękową używa się za to jednostki
"mach" 1 mach (Ma)to prędkość dżwięku w powietrzu

Przeliczniki:
1m/s=3,6km/h
1km/h= 28/100 m/s
1 kn = 1,852 km/h
1 Ma = 1 224 km/h