Nauka i rozwój Fizyka

Ruch obiegowy Ziemi

Ruch obiegowy Ziemi jest ruchem Ziemi wokół Słońca po eliptycznej orbicie w okresie roku zwrotnikowego, czyli 365 dni 5h 48min 46s – w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Oś obrotu Ziemi jest nachylona do płaszczyzny orbity pod stałym kątem 66˚33’. Ziemia porusza się wokół Słońca po orbicie eliptycznej i dlatego odległość między Ziemią a Słońcem podlega zmianom sezonowym. Istnieją dwa skrajne położenia Ziemi względem Słońca. Są to peryhelium, czyli punkt przysłoneczny, w którym Ziemia jest najbliżej Słońca – 147 mln km, oraz aphelium – punkt odsłoneczny, kiedy Ziemia znajduje się w największej odległości od Słońca – 152 mln km.

Następstwa ruchu obiegowego Ziemi to:
- pozorna roczna wędrówka Słońca po drodze zwanej ekliptyką,
- pozorny roczny ruch sfery niebieskiej,
- zmiana oświetlenia Ziemi w ciągu roku, która powoduje zmianę długości trwania dnia i nocy w ciągu roku, istnienie dni i nocy polarnych, zmianę kąta padania promieni słonecznych w ciągu roku oraz zmianę miejsc wschodów i zachodów Słońca na widnokręgu w ciągu roku,
- strefy oświetlenia Ziemi,
- pory roku,
- rytmy biologiczne.

Dowodem na istnienie ruchu obiegowego Ziemi jest zjawisko paralaksy heliocentrycznej. Jest to zmiana położenia gwiazd bliższych na tle gwiazd dalszych na skutek ruchu obiegowego Ziemi.
[reklama]
Oświetlenie Ziemi zmienia się w poszczególnych porach roku:
• 21 marca i 23 września (dzień równonocy wiosennej i jesiennej) – Ziemia jest oświetlona od bieguna północnego do bieguna południowego, promienie słoneczne padają prostopadle na równik, na całej Ziemi dzień i noc są równe i trwają po 12 godzin,
• 22 czerwca (dzień przesilenia letniego) – Ziemia jest oświetlona od koła podbiegunowego południowego za koło podbiegunowe północne, półkula północna jest bardziej oświetlona i na tej półkuli dzień jest dłuższy od nocy, a na południowej dzień jest krótszy niż noc. Za kołem podbiegunowym północnym panuje dzień polarny, a za kołem podbiegunowym południowym – noc polarna.
• 22 grudnia (dzień przesilenia zimowego) – Ziemia jest oświetlona od koła podbiegunowego północnego za koło podbiegunowe południowe, półkula południowa jest bardziej oświetlona i dzień na niej jest dłuższy od nocy, na półkuli północnej zaś jest krótszy. Za kołem podbiegunowym południowym panuje dzień polarny, a za kołem podbiegunowym północnym – noc polarna.