Nauka i rozwój Fizyka

Ruch obrotowy Ziemi, ruch wirowy Ziemi

Ruch obrotowy / wirowy Ziemi to ruch Ziemi dookoła własnej osi z zachodu na wschód w okresie doby gwiazdowej, czyli 23h 56min 4s. Prędkość kątowa wszystkich punktów na Ziemi (oprócz biegunów, które są nieruchome) jest stała i wynosi 15˚/h. Prędkość liniowa zmienia się od 0km/h na biegunach do 1666km/h na równiku. 

Następstwa ruchu wirowego Ziemi to:
- dzień i noc,
- wschód i zachód Słońca i innych ciał niebieskich,
- pozorny dzienny ruch sfery niebieskiej,
- pozorna dzienna wędrówka Słońca po niebie,
- czas na Ziemi,
- precesja, czyli powolny obrót osi obrotu Ziemi dookoła prostej prostopadłej do płaszczyzny orbity w czasie 26 tys. lat – efektem jest zmiana położenia na niebie biegunów niebieskich,
- przypływy i odpływy morza, które wywołują ruch wirowy Ziemi oraz grawitacyjne oddziaływanie Słońca i Księżyca,
- siła Coriolisa, która powstaje na skutek różnej prędkości liniowej punktów położonych w różnych szerokościach geograficznych, działa ona zgodnie z ruchem wskazówek zegara na półkuli północnej i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara na półkuli południowej.

Dowodem istnienia ruchu wirowego Ziemi jest odchylanie się w kierunku wschodnim toru lotu przedmiotów spadających swobodnie z dużych wysokości oraz doświadczenie z wahadłem przeprowadzone przez Foucaulta – na skutek ruchu wirowego Ziemi płaszczyzna wahań swobodnie zawieszonego wahadła ulega powolnemu obrotowi.