Nauka i rozwój Fizyka

in, a cm czyli jednostki długości

In jest to używany w języku angielskim skrót od inch czyli jednostki miary  a w tłumaczeniu na język polski cal. Cal chodź jest jednostką długości systemu miar imperialnych  jest szeroko stosowaną jednostką używaną między innymi do określania średnicy rur, przekątnych w telewizorach, monitorach komputerowych, matryc w komputerach przenośnych.

1 in = 1 inch = 1 cal = 1" = 25,4mm = 2,54cm

Inne imperialne jednostki długości:

1 ft (foot) = 1 stopa = 12 cali = 0,3048 m

1 yd (yard)= 1 jard = 3 stopy = 0,9144 m

1 rd (rod) lub pole, perch = 1 pręt = 5,5 jarda = 5,0292 m

1 ch (chain) = 1 łańcuch = 4 pręty = 20,1168 m

1 fur (furlong) = 660 stóp = 201,168 m

1 mi (mile) = 1 mila = 1609,344 m

1 league = 1 liga = 3 mile = 4828,032