Nauka i rozwój Angielski

This / these , that / those kiedy używamy zaimków.

This / That - to / tamto

These / Those - te / tamte

 
Słowa these / those są dokładnym odzwierciedleniem słów this / that w liczbie mnogiej (różnica między this, a that została wyjaśniona na stronie: Różnica między this, a that), dlatego zasada ich używania będzie wręcz analogiczna. Poniżej znajdują się zasady, wg których powinno się ich używać.

 

Kiedy, którego zaimka wskazującego używać?

#1 Gdy mówimy o rzeczy / rzeczach znajdujących się przy nas używamy this / these:

This car is very fast.
These cars are very fast.

#2 Gdy mówimy o rzeczach znajdujących się w pewnej odległości od nas używamy that / those:

That flower is my favourite.
Those flowers are my favourite.

#3 Gdy mówimy o rzeczy w liczbie pojedynczej używamy this / that:

This is my new jacket.
That my is my  house over there.

#4 Gdy mówimy o rzeczach w liczbie mnogiej używamy these / those:

These are my children.
I don't like those people.