Nauka i rozwój Fizyka

l a m3 czyli jednostki objętości

Małą literą l oznacza się skrót od litra czyli pozaukładowej jednostki objętości.

m3 (metr sześcienny) jest jednostką objętości z układu SI

1m3= 1000l

1l =0,001m3

Inne pozaukładowe jednostki objętości:

1l (litr)

1dal (dekalitr) = 10l

1hl (hektolitr) = 100l

1kl (kilolitr) = 1000l

1ml (megalitr) = 10000l

1dl (decylitr) = 0,1l

1cl (centylitr) = 0,01l

1ml (mililitr) = 0,001l

Inne jednostki objętości z układu SI:

1dm3 (decymetr sześcienny) = 1 litr

1m3 (metr sześcienny) = 1000dm3

1dam3 (dekametr sześcienny) = 1000000dm3

1cm3 (centymetr sześcienny) = 0,001 dm3

1mm3 (minimetr sześcienny) = 0,0000001 dm3

Ważne: w USA, Kanadzie oraz Australii do oznaczenia litra używa się dużej litery L